Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2009

Xώροι Eργασίας / Work Spaces


2. χώροι εργασίας / work spaces

Το ΔΥΝΑΜΟ διαθέτει χώρο εργασίας για νέους δημιουργούς (αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, designers, γραφίστες, επιμελητές, φοιτητές, κ.α.) που αναζητούν ένα προσωρινό χώρο εργασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίεςDYNAMO offers work-spaces to young creators (architects, artists, designers, graphic-designers, curators, students, etc) who look for a temporary work-space. Please contact us for details.