Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

Εντατικό Σεμινάριο Θεωρίας / Μάρτιος-Απρίλιος 2011

Επικράτειες, Ταυτότητες, Πρακτικές: Συναρθροίσεις, Αντιθέσεις και Διαπραγματεύσεις στη Σύγχρονη τέχνηΕντατικό Σεμινάριο Θεωρίας

Το σεμινάριο απευθύνεται σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες ιστορικούς τέχνης και μουσειολόγους.

Διάρκεια: 12 ώρες // Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 // Κόστος: (έως 30 ετών): 120 ευρώ.  (άνω 30 ετών): 180 ευρώ. Τα μέλη του ΔΥΝΑΜΟ project-space δικαιούνται έκπτωση 10%

Ημερομηνίες Σεμιναρίου: Τετάρτη: 2, 9, 16, 23, 30 Μαρτίου και 6 Απριλίου  / 19:00-21:00


Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2011 στο: dynamoprojectspace@gmail.com 

Περιγραφή

Ο βασικός στόχος πίσω από αυτό το εντατικό σεμινάριο είναι η διερεύνηση σημαντικών εννοιών και πρακτικών και της σχέσης τους με τη σύγχρονη τέχνη. Πρόκειται για μία σειρά 6 δίωρων πολύ καλά οργανωμένων μαθημάτων που έχουν ως στόχο τη διεύρυνση της γνώσης και την εμβάθυνση της κατανόησης εννοιών και πρακτικών όπως αυτές σχετίζονται με την παραγωγή και την κυκλοφορία της σύγχρονης τέχνης. Οι πρώτοι τρεις όροι του τίτλου: Επικράτειες, Ταυτότητες, Πρακτικές ορίζουν το περιεχόμενο του σεμιναρίου. Οι τρεις δεύτεροι όροι: Συναθροίσεις, Αντιθέσεις και Διαπραγματεύσεις περιγράφουν το ερμηνευτικό σχήμα που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 1+5 δίωρα μαθήματα. Το πρώτο εισαγωγικό μάθημα θα διεξαχθεί από όλες τις διδάσκουσες. Τα υπόλοιπα θα μοιραστούν σε 2+2+1 μαθήματα: 2 θα παραδοθούν από την Εύη Μπανιωτοπούλου,  2 από τη Stephanie Bertrand (σε απλουστευμένα αγγλικά) και 1 από την Λουίζα Αυγήτα. 
Στους συμμετέχοντες θα παραδοθούν εκτενείς σημειώσεις που θα περιλαμβάνουν: συγκεκριμένα κείμενα, βιβλιογραφία και περαιτέρω αναφορές.
Για κάθε μάθημα οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, δηλαδή να διαβάζουν τα αντίστοιχα κείμενα που αφορούν στο συγκεκριμένο μάθημα. Επίσης, όπως συνηθίζεταί σε αντίστοιχα σεμινάρια, θα ζητείται από δυο-τρεις συμμετέχοντες να παρουσιάζουν στους υπόλοιπους τα βασικά κείμενα της εβδομάδας.
Το κάθε δίωρο μάθημα θα χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος θα γίνεται η παρουσίαση των βασικών κειμένων από τους συμμετέχοντες. Στο δεύτερο μέρος θα υπάρχει η παρουσίαση από τη διδάσκουσα των βασικών εννοιών, των ιδεών όπως επίσης και των βασικών παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων. Στο τρίτο μέρος θα ακολουθεί συζήτηση.


Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1 / Εισαγωγή
Stephanie Bertrand, Εύη Μπανιωτοπούλου, Λουίζα Αυγήτα

2 / Η Τέχνη ως Άρνηση
Stephanie Bertrand
Το σεμινάριο αυτό θα εξετάσει τις εννοιολογικές στρατηγικές της άρνησης, που περιλαμβάνουν την αποχή, την καταστροφή, την απουσία, την αποποίηση, την απο-υλοποίηση και την εξάντληση. Θα καλύψει ένα εύρος πρακτικών, οι οποίες μορφοποιώντας αντιθέσεις σε σχέση  με υπάρχοντα αντικείμενο ή υπάρχουσες καταστάσεις, χρησιμοποιούν τις παραπάνω στρατηγικές ως τρόπους άρθρωσης ενός καταλόγου του ευρύτερου πεδίου παραγωγής της τέχνης από τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι τις μέρες μας.

3 / O ρόλος της παρακμής των αστικών περιοχών και της αστικής αναγέννησης  στη δημιουργία και διάδοση της σύγχρονης τέχνης στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες
Εύη Μπανιωτοπούλου
Μέσω των παραδειγμάτων του SoHo (δεκαετία του ’70) και του East Village (δεκαετία του ’80) στη Νέα Υόρκη, καθώς και των London Docklands (δεκαετία του ’80) και της ‘σκηνής’ του ανατολικού Λονδίνου (δεκαετία του ’90), το σεμινάριο αυτό θα εξετάσει πώς φαινόμενα όπως η παρακμή αστικών περιοχών και η ακόλουθη αναγέννησή τους, το ‘loft living’, οι καλλιτεχνικές κοοπερατίβες , οι «αυτοσχέδιες» («DIY»-«do-it-yourself») εκθέσεις και οι διαχειριζόμενοι από καλλιτέχνες χώροι επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες άρχισαν να σχετίζονται μεταξύ τους, και να παράγουν και να παρουσιάζουν το έργο τους.

4 / Τι, που, πως, για ποιον: κοινότητα;
Stephanie Bertrand
Το σεμινάριο αυτό θα εξετάσει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη τέχνη έχει ασχοληθεί με την έννοια της κοινότητας, από τη σκηνοθεσία ουτοπικών κοινωνικών μοντέλων μέχρι αισθητικές πρακτικές που εδράζονται στην καθημερινή ζωή. Θα μελετήσει τα διακυβεύματα που σχετίζονται με διαφορετικούς τρόπους συμμετοχής εξετάζοντας κοινωνικές/σχεσιακές πρακτικές από τη δεκαετία του 1960 μέχρι τις μέρες μας.

5  / Η “διηνεκής” έκθεση
Εύη Μπανιωτοπούλου
Αυτό το σεμινάριο θα έχει ως θέμα το ρόλο της διάδοσης των “διηνεκών” εκθέσεων στην οριοθέτηση  γεωγραφικών και εθνικών περιοχών, τη δημιουργία εθνικής και πολιτικής ταυτότητας, το branding των πόλεων και την ανάπτυξη καλλιτεχνικών τάσεων και πρακτικών επιμέλειας. Θα εξετάσει συγκεκριμένα παραδείγματα biennale και συναφών εκθέσεων (triennials/quadrennials, εναλλακτικών biennale, της Μanifesta και της Documenta), όπως και art fairs στην ιστορική τους και τη σύγχρονή τους διάσταση. Θα αναφερθεί στους όρους ‘biennialization’ και  ‘art fairism’ και στη σημασία τους για τη σύγχρονη τέχνη. Θα εξετάσει, τέλος, την αύξηση των ιδιωτικών χορηγιών για την τέχνη μέσω των ‘διηνεκών’ εκθέσεων.

6  / Από τα άκρα στον ενδιάμεσο χώρο: η έννοια των Βαλκανίων και η εναλλακτική ιστορία της τέχνης στον λόγο των εκθέσεων
Λουίζα Αυγήτα
Σε αυτό το σεμινάριο θα συζητηθεί κριτικά η κατασκευή της έννοιας των Βαλκανίων σε εκθέσεις σύγχρονης τέχνης που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη τα χρόνια μετά τους πολέμους στη Γιουγκοσλαβία. Οι εκθέσεις αναλύονται ως μηχανισμοί αναπαράστασης που από τη μια πλευρά στοχεύουν στην αποδόμηση των στερεοτύπων για τα οπισθοδρομικά και βίαια Βαλκάνια και από την άλλη επιδιώκουν την διαμόρφωση ενός νέου λόγου που αφορά τα Βαλκάνια της αμφισημίας και του ενδιάμεσου χώρου. Οι νέες αυτές αναπαραστάσεις αναλύονται ως ιδεολογικές εκφάνσεις του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η αφήγηση μιας εναλλακτικής ιστορίας της τέχνης μέσα από έργα όπως το East Art Map των Irwin και τίθεται το ερώτημα κατά πόσον μπορεί ένα έργο τέχνης να διατυπώσει έναν λόγο διαφορετικό από αυτόν της έκθεσης στην οποία περιλαμβάνεται.


Βιογραφικά:

Η Stephanie Bertrand γεννήθηκε το 1979 στο Μόντρεαλ του Καναδά. Είναι επιμελήτρια εκθέσεων (MFA Curating at Goldsmiths College) και συγγραφέας. Ζει στη Θεσσαλονίκη.. Έχει επιμεληθεί εκθέσεις και projects όπως: “Democracy in the Making” στο ΚΜΣΤ/Συλλογή Κωστάκη, “Letters From a Front” στο Πεδίο Δράσης Κόδρα το 2008, “Fire Red Gas Blue Ghost Green Signs” στην The Sassoon Gallery στο Λονδίνο το 2008, και το “Radio gA-gA” στην Art Athina το 2008. Είναι συνιδρύτρια της συλλογικής πρωτοβουλίας για τη σύγχρονη τέχνη “Société Anonyme” και κείμενά της έχουν συμπεριληφθεί σε καταλόγους εκθέσεων όπως: “Flexible Aura”, στο Brain Factory στη Σεούλ το 2009, “Calypso” στη Sala Rekalde, στο Μπιλμπάο το 2008 και “I desired what you were, I need what you are” στη Maze Gallery, στο Τορίνο το 2008.

Η Λουίζα Αυγήτα είναι ιστορικός, κριτικός και θεωρητικός τέχνης και υποψήφια διδάκτορας κριτικής και θεωρίας της τέχνης στην τελική φάση συγγραφής της διατριβής της που εκπονείται στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου. Έχει διδακτική εμπειρία ως καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, και έχει εργαστεί ως επιμελήτρια εκθέσεων και συνεδρίων σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Έχει επιμεληθεί περιοδικά τέχνης και πολιτισμού, μεταξύ των οποίων το ειδικό αφιέρωμα «Βαλκάνια» του ακαδημαϊκού περιοδικού Third Text (εκδόσεις Routledge), συμμετείχε με ανακοινώσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων. Ζει και εργάζεται μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.

H Eύη Μπανιωτοπούλου είναι ανεξάρτητη ιστορικός τέχνης/μουσειολόγος, επιμελήτρια και λέκτορας. Έχει συνεργαστεί με μουσεία και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, το Πεδίο Δράσης Κόδρα, η Association des Centres Culturels de Rencontres (Παρίσι), η Royal Academy of Arts και η Tate Modern (Λονδίνο). Έχει διδάξει σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης, το International Hellenic University, το University of Lincoln και το Sotheby’s Institute of Art. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε διεθνή συνέδρια ιστορίας της τέχνης και επιμέλειας, και έχει εκδώσει σχετικά άρθρα, κείμενα και καταλόγους. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Ιστορία της Τέχνης και την Επιμέλεια Εκθέσεων από το πανεπιστήμιο Central Saint Martin’s College of Art and Design του Λονδίνου.

δηλώστε συμμετοχή στο: dynamoprojectspace@gmail.com μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου