Σάββατο 28 Μαΐου 2011

Others do it BetterTo ΔΥΝΑΜΟ project-space ετοιμάζει το πρόγραμμά του για το επόμενο έτος και δέχεται προτάσεις για νέα project και συνεργασίες. Σκεφτείτε το!

Dynamo project-space is scheduling for the next year and is open to proposals for new projects and collaborations. Think about it!