Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Αρχιτεκτονων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας


Το ΔΥΝΑΜΟ συνεργάζεται και φιλοξενεί 
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Αρχιτεκτονων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας 
που έχει θέσει ως πεδίο έρευνας το παλαιό εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης!

Περισσότερες λεπτομέρειες στις επόμενες μέρες.