Πέμπτη 15 Απριλίου 2010

Push the Envelope


Το Push the Envelope είναι ένα ανοικτό εικαστικό εργαστήριο, μία πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα σε καλλιτέχνες από το Σικάγο, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες επιλέχθηκαν μετά από ανοιχτή πρόσκληση από διεθνή επιτροπή κριτών.

Για ένα διάστημα τριών εβδομάδων (23 Απριλίου 2010 – 14 Μαΐου 2010) το ΔΥΝΑΜΟ project-space στη Θεσσαλονίκη και το Spoke (spokechicago.blogspot.com) στο Σικάγο, μέσα από τη χρήση νέων μέσων επικοινωνίας και τηλεδιάσκεψης, θα φιλοξενήσουν τις συζητήσεις και τις συνεργασίες που θα προκύψουν ανάμεσα στους καλλιτέχνες. Προσκεκλημένοι επιμελητές και ιστορικοί τέχνης έχουν κληθεί να συνεισφέρουν στις συζητήσεις με παρουσιάσεις και διαλέξεις διευρύνοντας τις θεματικές, τα ερωτήματα και τους στόχους του εργαστηρίου. Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, που έχουν διαφορετικές ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προσλαμβάνουσες θα κληθούν να δημιουργήσουν νέα έργα αποκρινόμενοι στις παραπάνω συζητήσεις.

Το ΔΥΝΑΜΟ project-space θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο εργαστήριο στο οποίο οι καλλιτέχνες θα εκθέσουν αρχικά προηγούμενα έργα τους (preview: 23 Απριλίου / 20:30) αλλά και νέα έργα όπως αυτά θα δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των τριών εβδομάδων του εργαστηρίου. Στο διάστημα αυτό ο χώρος του ΔΥΝΑΜΟ θα αλλάζει συνεχώς καθώς η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και προτάσεων θα δημιουργούν εναύσματα για νέα έργα. Το σύνολο της δουλειάς του εργαστηρίου θα παρουσιαστεί λίγο πριν το τέλος του (εγκαίνια: 11 Μαΐου / 20:30).

Οργάνωση, Συντονισμός:
Rachel Moore

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες:
Λένα Αθανασοπούλου / Kim Debor / Monica Herrera / Γεωργία Κοτρέτσος  / Δημήτρης Μιχάλαρος / Rachel Moore / Jeroen Nelemans / Θεοφάνης Νούσκας + Αρετή Λεοπούλου / Shannon Schmidt / Briana Schweizer / Hui-min Tsen / Χρυσή Τσιώτα / Βασίλης Ζωγράφος

Προσκεκλημένοι Επιμελητές / Ιστορικοί Τέχνης:
Stephanie Bertrand / Ellen Rothenberg / Συραγώ Τιάρα / Shannon Stratton

Ημερομηνίες:
Διάρκεια: 23 Απριλίου 2010 – 14 Μαΐου 2010
Preview: 23 Απριλίου 20:30
Συζητήσεις: 24-25 Απριλίου και 8-9 Μαΐου  / 18:30-21:30 (Θεσσαλονίκη), 10:30a.m. - 1:30p.m. (Chicago)
Εγκαίνια: 11 Μαΐου 20:30

Πληροφορίες:

(English Text)
Push the Envelope is an art product and public program enabling dialogue between artists in Chicago, Thessaloniki, and Athens. The participating artists were selected after an open call by an international jury.Over the span of three weeks DYNAMO project-space in Thessaloniki, Greece and Spoke in Chicago, U.S.A. (spokechicago.blogspot.com will host the commencement of dialogue between selected artists. The conversation will spring from an open, collaborative process and will be used to identify topics relevant to the group. Invited curators, artists, and historians will lead discussions during weekends for the duration of the DYNAMO exhibition.
Initially, artists will display past work at DYNAMO  (preview: April 23rd 20:30), while an exchange of knowledge, ideas, and influences will spur each artist to create new work in response to discussion, as they each contend with where they situate themselves politically in contemporary culture and within their historical past. This new work will be presented at DYNAMO right before the end of the Push the Envelope (opening: May 11th 20:30)Project Organizer:
Rachel Moore

Artist Participants:
Lena Athanasopoulou / Kim DeBord  / Monica Herrera / Georgia Kotretsos / Areti Leopoulou / Dimitris Michalaros / Rachel Moore / Jeroen Nelemans / Theofanis Nouskas / Shannon Schmidt / Briana Schweizer / Hui-min Tsen / Chryse Tsiota / Vasilis Zografos

Guest Participants:
Stephanie Bertrand / Ellen Rothenberg / Syrago Tsiara / Shannon Stratton

Dates:
Duration: April 23, 2010 – May 14, 2010
Preview: April 23rd 20:30
Conversations: April 24th-25th, May 8th- 9th / 18:30-21:30 (Thessaloniki),10:30a.m. - 1:30p.m. (Chicago)
Opening: May 11th 20:30

Contact Information: