Κυριακή 17 Μαρτίου 2013

CREATIVITY FOR.TH
To CREATIVITY FOR.TH απευθύνεται σε όλους όσοι χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα ως κινητήρια δύναμη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

To CREATIVITY FOR.TH διοργανώνεται από το ΔΥΝΑΜΟ project-space και το CREATIVITY PLATFORM. Στόχος του CREATIVITY FOR.TH είναι η ενίσχυση της δημιουργικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. To CREATIVITY FOR.TH απευθύνεται σε όλους όσοι χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητα, τη γνώση και την καινοτομία ως κινητήριες δυνάμεις της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Μέσα από μία σειρά δράσεων, συνεργειών, εργαλείων, εφαρμογών και στρατηγικών το CREATIVITY FOR.TH αναδεικνύει το ρόλο που παίζει η δημιουργία στη διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητας της Θεσσαλονίκης.

To CREATIVITY FOR.TH τελεί υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.Δημόσια Παρουσίαση - Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Συνέντευξη: TV100 - CREATIVITY FORTH