Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010

DEMO # 02 / Εικαστικές Τέχνες / Πρόσκληση για ΣυμμετοχήDEMO ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Το DEMO ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
-έχει ως στόχο την ανάδειξη του έργου νέων δημιουργών.
-αποτελείται από 4 εκθέσεις που λαμβάνουν χώρα σε διάστημα 4 εβδομάδων.

To DEMO ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ θα διαρκέσει από τις 21 Ιανουαρίου έως τις 18 Φεβρουαρίου 2011

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 17η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σφραγίδα ταχυδρομείου)

Η συμμετοχή στο DEMO ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ είναι ανοικτή σε Έλληνες φοιτητές και απόφοιτους σχολών καλών τεχνών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό κάτω των 30 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν ένα ντοσιέ εργασιών + ένα CD/DVD με το υλικό σε ψηφιακή μορφή (βλ. αίτηση).

Για την επιλογή των project θα συσταθεί ειδική επιτροπή.

Περιμένουμε τις αιτήσεις σας.

Κατεβάστε την αίτησή σας από: