Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010

utopia / topotheque


utopia from topotheque on Vimeo.

φωτό του Γρηγόρη Στασινόπουλου για την LifoΤο ΔΥΝΑΜΟ project-space παρουσιάζει την έκθεση

utopia
από τους topotheque

εγκαίνια:
Παρασκευή 19/11/2010 / 21:00

διάρκεια έκθεσης: 
19/11/2010 - 04/12/2001

TOPOTHEQUE_ABOUT
"We think internationally, we act multilocally"

Το δημιουργικό γραφείο Topotheque ιδρύθηκε στην Νέα Υόρκη το 2006 από τους Ι. Πανταζή και Ε. Πανταζή και αφορά σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων με κύριο άξονα το design σε ποικίλες εκφάνσεις του από την Αρχιτεκτονική και το βιομηχανικό σχεδιασμό, έως τη γραφιστική και τις εικαστικές τέχνες.
Ο πλουραλισμός αυτός οφείλεται από τη μία στην πεποίθηση ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία τα οποία ενημερώνουν το ένα το άλλο σε ένα διαρκές feedback και από την άλλη σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής που κινείται από την ελληνική επαρχία στις μητροπόλεις του κόσμου σε μία συνεχή αναζήτηση των πανανθρώπινων αξιών που διαμορφώνουν τα κτίρια που ζούμε, τα καθημερινά αντικείμενα που χρησιμοποιούμε, τις ιδέες που επικοινωνούμε, τα έργα που συγκινούνε.
Σε αυτό το πλαίσιο, το αντικείμενο μελέτης των Topotheque συνίσταται στη διήθηση των αξιών αυτών στη σχεδιαστική διαδικασία μέσω της χρήσης νέων μέσων (αλγοριθμικών και διαδραστικών)και στον περαιτέρω πειραματισμό πάνω στη σχέση των άυλων παραμέτρων του σχεδιασμού και της απτής οντότητας του τελικού αντικειμένου είτε πρόκειται για μία κατοικία, ένα έπιπλο, ένα έντυπο ή μία εγκατάσταση.
 Όλες αυτές οι απόπειρες στοιχειοθετούν ένα ιδιόμορφο index, ένα αρχείο "τόπων" που προσπερνούν την χωρική έννοια ενός δημιουργικού γραφείου εντάσσοντας την πρακτική του στα υπερτοπικά πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας των δικτύων.

--
Topotheque Design Office
2010 ©