Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010

DEMO # 02


DEMO #02

Το ΔΥΝΑΜΟ project-space ανακοινώνει τη διοργάνωση του DEMO για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Το DEMO αποτελεί την κεντρική δράση του ΔΥΝΑΜΟ project-space.

Το DEMO έχει ως στόχο την ανάδειξη του έργου νέων δημιουργών.
Το DEMO #02 διαφοροποιείται από το DEMO #01.

Το DEMO #02 δεν περιορίζεται στο χώρο των Εικαστικών Τεχνών αλλά περιλαμβάνει και τους χώρους της Αρχιτεκτονικής, των Εφαρμοσμένων Τεχνών, των Παραστατικών Τεχνών και το χώρο της Θεωρίας.

Γι’ αυτό τo DEMO #02 θα χωριστεί σε 5 κατηγορίες των οποίων οι εκθέσεις θα τρέξουν σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 2010-2011. Οι κατηγορίες είναι:

1) DEMO AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Ανακοίνωση: 17 Οκτωβρίου 2010           
Προθεσμία υποβολής: 12 Νοεμβρίου 2010           
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 21 Νοεμβρίου 2010                       
Διάρκεια DEMO: 10-23 Δεκεμβρίου 2010

2) DEMO ΘΕΩΡΙΑ:
Ανακοίνωση: 12 Νοεμβρίου 2010
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 03 Δεκεμβρίου 2010
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 12 Δεκεμβρίου 2010
Διάρκεια DEMO: 10-16 Ιανουαρίου 2011

3) DEMO ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ:
Ανακοίνωση: 19 Νοεμβρίου 2010
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 10 Δεκεμβρίου 2010
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 23 Δεκεμβρίου 2010
Διάρκεια DEMO: 21 Ιανουαρίου  – 17 Φεβρουαρίου 2011

4) DEMO ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ:
Ανακοίνωση: 14 Ιανουαρίου 2011
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 04 Φεβρουαρίου 2011
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 13 Φεβρουαρίου 2011
Διάρκεια DEMO: 11-24 Μαρτίου 2011

5) DEMO ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ:
Ανακοίνωση: 28 Ιανουαρίου 2011
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 25 Φεβρουαρίου 2011
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 06 Μαρτίου 2011
Διάρκεια DEMO: 01-07 Απριλίου 2011