Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010

Υπενοικίαση Χώρου Συνεδριάσεων / Meeting Space Sublet


Χώρος Συνεδριάσεων
Το ΔΥΝΑΜΟ διαθέτει χώρο στον οποίο μπορούν να πραγματοποιηθούν συναντήσεις και συνεδριάσεις. Δημιουργικές ομάδες έως 12 άτομα μπορούν να συναντηθούν στο χώρο και να εργαστούν συλλογικά. Η τιμή ενοικίασης είναι 15 ευρώ/ώρα και εκτός από τη χρήση του χώρου περιλαμβάνει και τη χρήση internet. Επίσης, παρέχεται και τεχνικός εξοπλισμός (dvd player, projector, ηχεία) με 5 ευρώ επιπλέον την ώρα.

Επικοινωνία


Meeting Space
DYNAMO project-space offers a meeting space for assemblies, sessions and meetings. Creative groups (12 persons max.) can meet and work collectively. The fee is 15 euro/hour and includes the use of the space plus internet. Also, one can use additional equipment (dvd player, projector, speakers) with an extra fee of 5 euro/hour.

Contact