Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

Yπενοικίαση Χώρων Εργασίας / Work-Spaces Sublet


Χώρoι Εργασίας
Το ΔΥΝΑΜΟ διαθέτει χώρο εργασίας σε νέους δημιουργούς (αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, γραφίστες, designers, επιμελητές, φοιτητές, κ.α.). Το αντίτιμο είναι 125 ευρώ + Φ.Π.Α. το μήνα και περιλαμβάνει τη χρήση γραφείου, internet, βιβλιοθήκης, ειδικού χώρου για συνεδριάσεις και επαγγελματικά ραντεβού. Ο κάθε χώρος εργασίας μπορεί να υπενοικιαστεί από κοινού και από δύο συνεργάτες.

Επικοινωνία


Work-Spaces
DYNAMO project-space offers work-space for sublet to young creators (architects, artists, graphic designers, curators, students, etc). The fee is 125 euro + V.A.T. per month and includes the use of the work-space, internet, storage and a  special space for meetings and professional appointments.

Contact