Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010

Υπενοικίαση Χώρου για Φωτογραφίσεις / Space for Photo Shoots Sublet


Χώρος για Φωτογραφίσεις
Το ΔΥΝΑΜΟ διαθέτει τον χώρο του για φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις. Η τιμή είναι 15 ευρώ/ώρα. Ο χώρος είναι 50 τ.μ.

Επικοινωνία


Space for Photo Shoots
DYNAMO project-space offers is exhibition space for Photo and Video shoots. The fee is 15 euro/hour. The space is 50 square meters.

Contact