Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

Yπενοικίαση KIOSK / KIOSK SubletKIOSK
Το ΔΥΝΑΜΟ project-space δίνει τη δυνατότητα σε νέους δημιουργούς από το χώρο των εφαρμοσμένων τεχνών να υπενοικιάσουν το χώρο του KIOSK για να εκθέσουν το έργο τους. Ο χώρος διατίθεται για διάστημα ενός μήνα. Το αντίτιμο είναι 300 ευρώ + Φ.Π.Α και περιλαμβάνει τη χρήση του χώρου, ρεύματος, και internet και του διαθέσιμου εξοπλισμού.  Παρέχεται η δυνατότητα στο κάθε δημιουργό να παρουσιάσει και να διαθέσει τη δουλειά του διαμορφώνοντας το ΚΙΟSK σύμφωνα με τις ανάγκες του/της.

ΕπικοινωνίαKIOSK
DYNAMO project-space offers the possibility to young creators from the field of applied arts to sublet KIOSK in order to exhibit and sell their work. The sublet lasts for one month. The fee is 300 euro + V.A.T. and includes the use of the space, electricity, internet and all available furniture. Every creator can rearrange the space according to his/her own needs.

Contact
dynamoprojectspace@gmail.com / ++302310522672